محصولات

تگ صدفی

تگ صدفی در نوع های RF,AM در دو رنگ سفید و مشکی

تگ گلفی

تگ گلفی مخصوص ورودی های بزرگ