محصولات

تگ پنسیل یا مدادی

تگ پنسیل یا مدادی مورد استفاده در ورودی های متوسط

تگ دزدگیر پاندا

تگ پاندا مورد استفاده در پوشاک بچه گانه ورودی های متوسط

تگ دزدگیر صدفی

تگ صدفی در نوع های RF,AM در دو رنگ سفید و مشکی

تگ دزدگیر گلفی

تگ دزدگیر گلفی مخصوص ورودی های بزرگ