محصولات

تگ پاندا

تگ پاندا مورد استفاده در پوشاک بچه گانه ورودی های متوسط

تگ صدفی

تگ صدفی در نوع های RF,AM در دو رنگ سفید و مشکی

تگ دزدگیر گلفی

تگ دزدگیر گلفی مخصوص ورودی های بزرگ