گیت فروشگاهی

سیستم دزدگیر لباس AM Sigma

تکنولوژی AM رنگبندی مشکی و سفید حداکثر جوابدهی بین دو آنتن 160 سانتیمتر گارانتی یکسال

سیستم AM Sensormatic

تکنولوژی AM رنگ نقره ای جوابدهی بین دو آنتن 180 سانتی متر گارانتی یکسال

گیت فروشگاهی BANSOL-DX

تکنولوژی RF رنگبندی مشکی و سفید حداکثر جوابدهی بین دو آنتن از 160 تا 180 سانتی متر گارانتی یکسال

گیت فروشگاهی BANSOL-RX

تکنولوژی RF رنگ مشکی و سفید دارای LED رنگی فاصله جواب دهی بین دو آنتن از 70 تا 140 سانتیمتر یکسال گارانتی