تگ و جدا کننده

جداکننده سنسورماتیک

جداکننده دستی سنسورماتیک رنگبندی طوسی

جداکننده سوپر

مگنت یا جداکننده تگ

خنثی کننده AM

تکنولوژی AM رنگ مشکی و طوسی

خنثی کنندهRF

تکنولوژی RF رنگ مشکی قابلیت خنثی کردن انواع لیبل های RF

جداکننده عینک

جداکننده عینک یا آچار عینک

جداکننده تگ

جداکننده تگ

تگ مستطیلی RF

تکنولوزی RF در فرکانس 8.2 رنگ مشکی قابل استفاده در ورودی های متوسط و کوچک

تگ کارتیRF

تکنولوزی RF قابل استفاده مجدد بارکدار

لیبل AM

تکنولوژی AM در دو نوع سفید و بارکدار